Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn

Projekt információk

Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001

A tervezett projekt meglévő ingatlanok felújításán, bővítésén alapul, olyan helyszíneken ahol eleve jelentős zöldterület áll a gyermekek rendelkezésére. A projekt révén megvalósulnak az akadálymentesítés és az épületenergetikai korszerűsítés elvárásai is.

A Május 1. úti óvoda átépítésre kerül a tervezett bölcsődei funkciónak megfelelően, három gyerekszobával 40 férőhelyes, korszerű, nagy kerttel rendelkező bölcsőde létesül, összesen nettó 457,1 m2 alapterületen. A projekt eredményeként 6 új bölcsődei férőhely jön létre, ezáltal összesen 40 bölcsődei férőhely lesz Martfűn. Ez a fejlesztés jelenti az eredményességmérési keretindikátorok teljesülését is.

Az épületenergetikailag részben már korszerűsített Munkácsy úti óvoda 40 férőhellyel bővül. A bővítés a két új csoportszobát és a kapcsolódó helyiségeket foglalja magában, a hasznos nettó terület 224 m2-rel nő meg. A meglévő lapos tetős felületek a jelenlegi követelményeknek megfelelő hőszigetelést kapnak.

A városközponti városrészben fennmarad a meglévő 115 óvodai férőhely, de a gyerekek minden tekintetben korszerű körülmények közé kerülnek. A jelenlegi állapothoz képest a földgáz felhasználás több mint 60%-kal csökken, a villamos energia felhasználás kereken 60%-kal csökken. A megtakarítás jelentőségét kiemeli, hogy a Munkácsy úti óvoda mostani épülete összességében megfelel az energetikai követelményeknek, vagy megközelíti azokat. Az új bölcsődében a villamos energia megtakarítás alapvetően az itt létesülő napelemes villamosenergia termeléssel valósul meg, így a megújuló energiahordozó hasznosítás mértéke is növekszik. Az óvoda fákkal nem árnyékolt, a meglévő, hőszigetelésre kerülő tetőfelületeken meglévő és más, hazai támogatásból kiegészülő napelemes rendszer árnyékoló hatása a klímakomfortot fokozza, várhatóan hűtés nélkül működtethető majd az intézmény. A fenntarthatóság mellett az esélyegyenlőségi követelmények is teljesülnek, a hatályos követelmények szerint akadálymentessé válik mindkét épület. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, illetve a HH/HHH gyermekek integrációját. A korszerűbb körülmények, nagyobb helyigény a jelenleg is folytatott tevékenység fenntartását, bővítését segíti.

A projekt magvalósítására kapott 119.989.300,- Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.09.14, a projekt fizikai megvalósításának befejezése: 2019.10.31.