A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn

Projekt információk

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038

A projekt célja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ jelenlegi Martfűi Telephelyének (Mártírok út 4.) fejlesztése, bővítése volt, a régi iskolaépület földszinti helyiségeinek felújításával, átépítésével. A 2020. július 09. napján hatályba lépett támogatási szerződés szerint elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a régi épületben működő szociális szolgáltatások ma már megfelelnek a jelen kor követelményeinek, az épület pedig a korszerű szakmai és minőségi elvárások szerint, gondos hozzáértő munkával került kialakításra, így méltó körülményeket biztosít, mindenki számára egyenlő hozzáféréssel, és a beruházás nagyban hozzájárult a lakosság szociális ellátásának javulásához is.

A pályázat másik kitűzött elképzelése az volt, hogy megvalósuljon a szociális alapellátások térbeli integrációja, azaz egy lehatárolt területen belül történjen a szociális étkeztetés, mint az alapellátás teljes körű szolgáltatása. A pályázat megvalósítása során az elavult, elhasználódott eszközpark és bútorzat teljes egészében lecserélődött, beszerzésre került a szolgáltatások eredményességét növelő eszközök, az épület mögött pedig új, kellemes környezetet biztosító pihenőpark került kialakításra.

Az épület felújításával, a környezet szépítésével, akadálymentesítésével létrejöhetett a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának megteremtése, folyamatban van az érintett személyek magasabb számú bevonása, mindezzel elősegíthető a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetettek helyzetének javítása. A beruházás eredményeként a fejlesztett telephely alkalmassá vált a jövőbeni igények felmerülése esetén további férőhelyek kialakítására. A fejlesztés miatt több rászoruló, idős lakos számára biztosítható ellátás, javulhat az elszigeteltség problémájának kezelése, és csökkenhetnek a családok terhei azáltal, hogy az idős, demens személyeknek biztosított egész napos ellátással családtagjaik erőforrásai felszabadulhatnak, munkavállalási lehetőségeik javulnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében elnyert Európai Uniós, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás 231,47 millió Ft összegéből valósult meg, ezen kívül az Önkormányzat csaknem 50 millió Ft-ot biztosított a kitűzött célok eléréséhez.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.05.01.